Omdat elk kind recht heeft op goede zorg, thuis of in het ziekenhuis
 
Bij KinderThuisZorg België focussen we ons enkel op beleidswerk en het op politiek niveau verdedigen van het enorme belang van kwaliteit en veiligheid van zorg voor ‘zieke’ kinderen in de thuisomgeving. Hoewel de nood en behoefte groot is om kinderen maximaal kwaliteitsvolle kinderverpleegkundige zorg in de thuisomgeving te bieden, blijft het binnen de huidige overheidskaders financieel, kwaliteitsvol en duurzaam onmogelijk om kinderverpleegkundige thuiszorg uit te bouwen. We zijn op dit moment dan ook bewust niet actief in de zorgverlening zelf.
 
Voor uitgebreide informatie verwijzen we graag door naar de verschillende visierapporten van het Kindzorgtraject: www.kindzorgtraject.be.
 
KinderThuisZorg is ervan overtuigd dat elk kind recht heeft op gezonde zorg. Waarbij de zorg binnen een kindspecifiek, kwalitatief, transparant en duurzaam kader wordt georganiseerd. De rechten van het zieke kind en bijhorende gezin staan hierbij altijd centraal. We gaan ervoor om elk kind thuis de beste zorg te kunnen geven in de toekomst.
 
Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het nodig is.
Juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment door de juiste zorgverlener.
 
Onderzoeksproject transmurale kindzorg KinderThuisZorg afgerond
 
 
Maak kennis met                
onze mascottes                
 
 

Waar staan we voor?

We willen zoveel mogelijk vermijden dat een kind uit de dagelijkse routine van het gezin wordt gehaald. Hierdoor kunnen we de impact van de ziekte op het privé-, sociale, en professionele leven van het gezin helpen verminderen.

In ziekenhuizen is de zorg voor kinderen specifiek geregeld volgens een gecontroleerd kindvriendelijk kwaliteitskader (Zorgprogramma Pediatrie). In de thuiszorg is dit nog niet het geval. Daar willen wij als organisatie verandering in brengen. Kinderen moeten verpleegkundige zorgen zoveel mogelijk thuis kunnen krijgen en dat volgens hetzelfde kwaliteitskader als in het ziekenhuis.
 

 

Waar gaan we voor?

We willen een organisatie zijn die in heel België opkomt voor het zieke kind en het gezin. Dit op de meest kindvriendelijke en kwaliteitsvolle manier. Niet enkel door het verlenen van specifieke verpleegkundige zorg door kinderverpleegkundigen, maar ook door onszelf in verschillende beleidsorganen te profileren ter verdediging van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. 

We willen op de beste manier en voor alle partijen de meest kwaliteitsvolle zorg op lange termijn garanderen en permanent inspelen op veranderingsprocessen. Een van de belangrijkste doelstellingen daarbij is om het zieke kind en het gezin maximaal te laten deelnemen aan het dagelijkse leven.
 

We willen op de beste manier en voor alle partijen de meest kwaliteitsvolle zorg op lange termijn garanderen 

Wat is er gaande?

Door allerhande veranderingen in het Belgische zorglandschap ontstaat er een grotere nood aan thuiszorg. Dit is voor zieke kinderen niet anders. Een bijkomend element is dat de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen niet stil staan. Hierdoor wordt het makkelijker om kinderverpleegkundige zorg naar de thuisomgeving te brengen en hoeven het zieke kind en de ouders niet steeds naar het ziekenhuis te komen. Dit heeft alleen maar voordelen. De handelingen kunnen immers plaatsvinden in de eigen leefomgeving (bijvoorbeeld thuis, op school, bij de kinderopvang of sportvereniging).
 

 

Ervaringsverhalen

van kinderen die tijdens het onderzoeksproject in zorg zijn geweest bij KinderThuisZorg

 

Tijdens het onderzoeksproject kwamen we in contact met vele kinderen en gezinnen. Achter elk van hen schuilt een uniek en waardevol verhaal. We willen alle kinderen bedanken om dit met ons te willen delen!

 

Lees de verhalen hier

Handvest kind en zorg

Alle pijlers in ons werk zijn gebaseerd op vaste kernwaarden vastgelegd in het handvest Kind en Zorg. Het handvest geeft in tien artikelen weer welke rechten kinderen hebben ten aanzien van zorg binnen en buiten het ziekenhuis.

Van het handvest zijn twee versies gemaakt. Eén versie voor kinderen en een versie voor volwassenen en zorgprofessionals. De inhoud is gelijk, alleen de vorm is aangepast.