Omdat elk kind recht heeft op goede zorg, thuis of in het ziekenhuis
KinderThuisZorg levert kinderverpleegkundige zorg aan huis voor (ernstig) zieke kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Daar waar het kan, willen wij de zorg die wordt gegeven in het ziekenhuis verplaatsen naar de vertrouwde leefomgeving van het kind en zijn gezin. Specifiek opgeleide kinderverpleegkundigen voeren de zorg uit, in nauw contact met de behandelende (kinder)arts en/of het ziekenhuis. Op deze manier wordt de continuïteit en vertrouwdheid van de zorg verzekerd. We brengen zowel acute als chronische verpleegkundige zorg en dit steeds op maat van het gezin.
Op dit moment zijn we in de opstartfase en verlenen we nog geen kinderverpleegkundige zorg aan huis. Ons doel is dit zo snel mogelijk te kunnen starten. Houd daarom onze website (of Facebook pagina) goed in de gaten. Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen via de contactbuttons op de website.
BEHOEFTEMETING ONDER OUDERS VAN EEN ZIEK KIND. 
KINDERVERPLEEGKUNDIGE BIJ KINDERTHUISZORG?
 
 
 

Waar staan we voor?

We willen zoveel mogelijk vermijden dat een kind uit de dagelijkse routine van het gezin wordt gehaald. Hierdoor kunnen we de impact van de ziekte op het privé-, sociale, en professionele leven van het gezin helpen verminderen.

In ziekenhuizen is de zorg voor kinderen specifiek geregeld volgens een gecontroleerd kindvriendelijk kwaliteitskader (Zorgprogramma Pediatrie). In de thuiszorg is dit nog niet het geval. Daar willen wij als organisatie verandering in brengen. Kinderen moeten verpleegkundige zorgen zoveel mogelijk thuis kunnen krijgen en dat volgens hetzelfde kwaliteitskader als in het ziekenhuis.
 

 

Waar gaan we voor?

We willen een organisatie zijn die in heel België opkomt voor het zieke kind en het gezin. Dit op de meest kindvriendelijke en kwaliteitsvolle manier. Niet enkel door het verlenen van specifieke verpleegkundige zorg door kinderverpleegkundigen, maar ook door onszelf in verschillende beleidsorganen te profileren ter verdediging van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. 

We willen op de beste manier en voor alle partijen de meest kwaliteitsvolle zorg op lange termijn garanderen en permanent inspelen op veranderingsprocessen. Een van de belangrijkste doelstellingen daarbij is om het zieke kind en het gezin maximaal te laten deelnemen aan het dagelijkse leven.
 

We willen op de beste manier en voor alle partijen de meest kwaliteitsvolle zorg op lange termijn garanderen 

Wat is er gaande?

Door allerhande veranderingen in het Belgische zorglandschap ontstaat er een grotere nood aan thuiszorg. Dit is voor zieke kinderen niet anders. Een bijkomend element is dat de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen niet stil staan. Hierdoor wordt het makkelijker om kinderverpleegkundige zorg naar de thuisomgeving te brengen en hoeven het zieke kind en de ouders niet steeds naar het ziekenhuis te komen. Dit heeft alleen maar voordelen. De handelingen kunnen immers plaatsvinden in de eigen leefomgeving (bijvoorbeeld thuis, op school, bij de kinderopvang of sportvereniging).
 

Welke verpleegkundige zorg kan thuis worden gegeven?

Gelukkig hoeven bijvoorbeeld een stoma, sondevoeding of een tracheacanule geen reden meer te zijn om langer in het ziekenhuis te blijven. Kinderverpleegkundigen kunnen vrijwel alle verpleegkundige handelingen buiten het ziekenhuis uitvoeren. Zij kennen de werking van de medische systemen en apparatuur, hebben ervaring met de bediening ervan en weten als geen ander welke problemen zich kunnen voordoen. Daarbij werken zij nauw samen met de behandelende artsen en ziekenhuizen, om zo de zorg op dezelfde manier door te laten lopen.

Katheteriseren (bijvoorbeeld: blaaskatheterisatie en blaasspoelen, ...)
Infuusbehandeling (bijvoorbeeld: via easypump, centraal veneuze lijn of Port-A-Cath, ...)
Medicijnen toedienen (via mond, injecteren of anders)
Zuurstof toedienen (via kapje, neusbril of canule)
Stomazorg (colostoma, ileostoma en urinestoma)
Tracheacanulezorg (wisselen, reinigen en uitzuigen)
Voedingssondes (bijvoorbeeld: maagsondes, sondevoeding, via PEG-katheter of MIC-KEY button, ...)
Darmspoelen (bijvoorbeeld: via klysma, canule of pomp, ...)
Wondzorg (bijvoorbeeld: doorliggen, brand, oncologisch, chirurgisch, ...)
Monitorbewaking
Thuis beademen
Palliatieve en terminale zorg
 

Bent u benieuwd hoe wij deze zorg uitvoeren in Nederland?

Bezoek dan onze Nederlandse site www.kinderthuiszorg.nl

 

Handvest kind en zorg

Alle pijlers in ons werk zijn gebaseerd op vaste kernwaarden vastgelegd in het handvest Kind en Zorg. Het handvest geeft in tien artikelen weer welke rechten kinderen hebben ten aanzien van zorg binnen en buiten het ziekenhuis.

Van het handvest zijn twee versies gemaakt. Eén versie voor kinderen en een versie voor volwassenen en zorgprofessionals. De inhoud is gelijk, alleen de vorm is aangepast.